Naručivanjem usluge ili korišćenjem istih direktno ili indirektno, slažete se sa ispod navedneim stavkama/ članovima.


Član 1 - Zasnivanje korisničkog odnosa


1.Korisnik naših usluga može biti bilo koje domaće ili strano fizičko i pravno lice koje prihvati da ispuni i pridržava se uslova za korišćenje usluga ONET Hostinga.
Zahtjev za zasnivanje korisničkog odnosa podnosi se narudžbom na našem sajtu.

2. Nakon uplate, korisnik je dužan poslati sliku ovjerene uplatnice ili druge podatke o uplati koje ONET Hosting traži kako bi se uplata što brže evidentirala.
Ukoliko korisnik ne dostavi sliku uplatnice ili se smatra da slika nije validna, ONET Hosting ima pravo da korisniku ne isporuči uslugu do trenutka kada se uplata ne nađe na izvodu banke.
Također ONET Hosting ima pravo da napravi izuzetak i korisniku isporuči uslugu bez slike uplatnice sa rezervom da će doći do prekidanja usluge i korisničkog odnosa ukoliko se uplata ne pojavi na izvodu računa u roku od tri radna dana.

3. U slučaju prekida usluge Game Hostinga ONET Hosting ima pravo da IP adresu i PORT iznajmi nekom drugom zainteresovanom korisniku, ili koristi za sopstvene potrebe.
Svaka IP adresa i PORT su u vlasništvu ONET Hostinga, i ne mogu se prenositi na druge hostinge.

4. U slučaju kršenja opštih pravila,
ONET Hosting ima pravo da trenutno raskine korisnički odnos, odnosno prekine pružanje svoje usluge bez povratka novca.

Član 2 - Obaveze i prava korisnika.


1. Na nalogu se ne smije naći nikakav ilegalan sadržaj jer ONET Hosting neće odgovarati za ilegalan sadržaj i ukoliko postoji prijava na korisnika, ONET Hosting će proslijediti pritužbu korisniku koji zatim mora izgladiti problem sa strankom koja se žali.
ONET Hosting nije odgovoran ni za kakav spor koji nastane između korisnika i neke treće strane, bilo koji sadržaj ili akcija korisnika koji uzrokuje neki spor nije u odgovornisti ONET Hostinga.

2. Ni u kojem slučaju korisnik ne smije psovati ili se nedolično ponašati prema osoblju podrške niti na tiketima niti na e-mail i ne smije koristiti ružne i nervozne riječi kao ni prijetnje, u suprotnom podrška ima pravo da zatvori tiket a korisniku ostaje da otvori novi kulturnije napisan.
Ukoliko korisnik nastavi sa nekulturnim ponašanjem, ONET Hosting ima pravo da korisniku ukine podršku ili čak da raskine korisnički odnos i suspenduje nalog bez povrata novca.

3. Korisnik je dužan da čuva svoje šifre za Web/Game/VPS Hosting i nikom ih ne daje, u slučaju da dođe do krađe naloga ONET Hosting nije odgovoran, ali će svakako pokušati da pomogne korisniku.
U slučaju gubitka šifre korisnik novu uvijek može da dobije klikom na gumb "Zaboravili ste šifru" ili "Request a Password Reset", zavisno od panela od kojeg je izgubljena.
Šifra cPanela se može restartovati direktno iz Client Panela, i nije potrebno kontaktirati podršku.

4. U slučaju problema u radu servera (Web/Game/Voice/Audio/Reseller/VPS usluge) korisnik je dužan da kulturno zamoli podršku za rješenje preko support tiketa. Podrška će utvrditi uzrok problema, obavijestiti korisnika o uzroku kao i prijedloge za rješavanje problema.
Najčešći slučaj problema u radu Game Servera su dodatni plugini koje korisnik sam postavlja. Korisnik ni u kojem slučaju ne smije optuživati podršku da namjerno pravi probleme na hostu ili sabotira korisnika.
U tom slučaju ONET Hosting ima pravo da odmah prekine korisnički odnos, odnosno da prekine pružanje svoje usluge, i to bez povrata novca korisniku.

5. Korisnik treba da poštuje vrijeme isteka usluge. Sistem će mu poslati email obavijest o isteku usluge, i to 3 puta.
Ukoliko korisnik želi, da nastavi plaćanje, korisnik treba to da javi podršci na tiket sa ovjerenom uplatnicom ili dokazom o drugom načinu uplate.
Ukoliko se korisnik ne javi 2 dana poslije isteka usluge sistem će mu sam suspendovati uslugu. Ukoliko korisnik par dana nakon suspendovanja izvrši uplatu, isti mu se produžava ali se u pretplatu računaju prethodni dani.
Ukoliko je korisnik platio hosting za naredni mjesec obavezno mora poslati sliku uplatnice ili dokaz o drugom načinu uplate, u suprotnom nalog će se voditi kao neplaćen i doći će do suspendovanja usluge.
Ukoliko plaćate putem PayPala/Moneybookersa, sistem će automatski zabilježiti uplatu i produžiti uslugu.

6. Ukoliko prođe 15 ili više dana od isteka usluge, a korisnik se ne javi da li će nastavljati plaćanje usluge, ONET Hosting ima pravo da trajno obrise nalog korisnika, odnosno Web/Game/Voice/Reseller/VPS Nalog.

7. Ukoliko se poslije provjere uplate ispostavi da je korisnik poslao falsifikovanu ili duplu sliku uplatnice, biće obavješten da mu je uplata odbijena i da ima rok 2 dana da izvrši validnu uplatu a u suprotnom će mu nalog biti trajno obrisan.
Ukoliko je korisnik svoje slike uplatnica već iskoristio za neke usluge, te usluge će biti suspendovane, a po potrebi biće poslata i prijava zbog falsifikovanja uplatnica.

8. Korisnik na svom Game/Voice Hostu ne smije reklamirati drugi hosting, kako bi se zaštitili od konkurencije, u slučaju kršenja ovog pravila ONET Hosting ima pravo da obustavi svoju uslugu. Ovo se odnosi i na stavljanje Imena/IP-a drugog hosta u naziv servera.
Korisnik na svom VPS Serveru ne smije hostovati Minecraft servere, koristiti isti VPS za DoS napade i slične stvari.

9. Korisnik je dužan da radi redovan backup fajlova Web/Game/Reseller/VPS hostinga.
U slučaju da dođe do gubitka fajlova, ONET Hosting nije u obavezi da vam nadoknadi izgubljene fajlove ili vrati novac.
ONET Hosting se potpuo odriče odgovornosti za bilo koji gubitak fajlova.
ONET Hosting radi redovan Backup Web Hosting naloga, te vam može pomoći u slučaju gubitka fajlova ukoliko željeni backup postoji.
Backup Game/Reseller/Voice/VPS Servera je potpuno zasnovan na samom korisniku.

10. Ukoliko korisnik ONET Hostinga želi da transferuje domenu kod drugog hostinga/provajdera, u obavezi je da nam pošalje skeniranu ličnu kartu/pasoš ili vozačku dozvolu, odnosno bilo koji važeći dokument sa slikom i osnovnim podacima, kako bi bio potvrđen identitet osobe, i spriječena eventualna krađa domena.
Pri transferu nije dovoljno zatražiti taj zahtjev putem tiketa ili maila, obavezno je dostaviti i jedan od navedenih dokumenata.